වසර 300 කට වඩා පැරණි ප්‍රාන්ත තරඟාවලියේ, සංගාගෙන් සුවිශේෂී වාර්තාවක්…

එංගලන්ත ප්‍රාන්ත අතර ක්‍රිකට් තරඟ ඉතිහාසය 1709 තරම් ඈතට දිවයන්නකි.එකල තරඟ පිලිබඳව පැහැදිලි වාර්තා නොමැති වුවද තරඟ පැවැත්වූ බවට වාර්තා වේ,ඉන් පසුව දැන් ක්‍රියාත්මක වන ආකාරයෙන් වඩාත් සංවිදානාත්මකව එංගලන්ත ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරඟාවලිය ආරම්බය සටහන් වන්නේද 1825 දීය.ඒ අනුව මෙම ප්‍රාන්ත තරඟාවලියට වසර සිය ගණනක ඉතිහාසයක් ඇත.මෙවැනි ඉතිහාසයක් ඇති එංගලන්ත ප්‍රාන්ත තරඟාවලියේ සුවිශේෂී වාර්තාවක් පිහිටවීමට සරේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන සුපිරි ශ්‍රී ලංකා පිතිකරු කුමාර සංගක්කාර සමත්වී ඇත.ඒ වාර්තාවනම් මෙවර තරඟාවලියට සහභාගී වන සියලුම ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායම් වලට එරෙහිව ශතක ලබා ගැනීමට මෙම සුපිරි පිතිකරුවා සමත් වීමයි.“Even though the legendary batsman is set to retire from the first class cricket at the end of the season, showing no marquee to bowlers, on his way to breaking records after records.On Wednesday, as he smashed another ton against Samarset, he also set one of the most unique record of the history of the County Championship, as he became the first ever player to hit centuries against all County Teams.“Kumar Sangakkara is the first player in history to score a hundred against every single opponent in a County Championship season.”(cricketage)ඒ අනුව මෙම වාර්තාව කවුරුන් හෝ අනාගතයේදී සමකලද එම අවස්තාවලදීද සංගාගේ නම කියවෙන්නේ.මෙම කඩයිම පසුකල පළමු පිතිකරුවා කුමාර සංගක්කාර වන නිසාය,සංගාගේ නම කියවෙන හැම අවස්ථාවකම ඉන් පසුව කියවෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා නාමය වන නිසාවෙන් මෙම වාර්තාව සංගාගේ පුද්ගලික වාර්තාවක් පමණක් නොව ශ්‍රී ලංකාවටම අයිති වාර්තාවකි.තම අවසන් ප්‍රාන්ත ක්‍රිකට් තරඟාවලියට ක්‍රීඩා කරන ශ්‍රී ලංකාව බිහිකළ මෙම සුවිශේෂී පිතිකරුවාට තරඟාවලියේ ඔහු සහභාගී වන ඉදිරි තරඟ වලත් සුපිරි දක්ෂතා දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නාමය ජාත්‍යන්තරයේ ඉහලින් තැබීමට හැකිවේවා යන්න අපගේ පැතුමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *