ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණුකරු හතුරුසිංහ වෙයිද?ඇමති දයාසිරි සියල්ල හෙළිකරයි

බංගලාදේශයේ ජාතික ක්‍රිකට් පුහුණුකරු හා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ හිටපු ක්‍රීඩකයෙකු වන චන්දික හතුරුසිංහ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු ලෙස සම්බන්ද වන බවට Continue reading “ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පුහුණුකරු හතුරුසිංහ වෙයිද?ඇමති දයාසිරි සියල්ල හෙළිකරයි”